terminator.net

ISDN 4 LINUX

Prosjekter

isdn4net - en samling med script og filer designet for å forenkle bruken av isdn4linux, både for enkle og avanserte oppsett.

isdnadmin - grafisk grensesnitt for isdn4net/isdn4linux, som lar deg administrere isdn fra X-Windows, WWW eller terminal.

Lenker

Linux Norge ISDN- endel norske ISDN sider

isdn4linux - hjemmesiden

ISDN for Linux - en annen side

Configuration Examples - eksempler på oppsett