i s d n 4 n e t

isdn4linux script - version 1.4.6 - 2000-10-23 - kontaktperson Stein Vråle.

Nedlasting - Finesser - Installering - Bruk - Konfigurering - Tips - (English)

( Sjekk de engelske sidene for siste nytt, de oppdateres først )

Introduksjon

isdn4net er en pakke som innholder endel hjelpescript for å forenkle bruken av isdn4linux. Scriptene er tilpasset SysV systemer (testet på RedHat 51.)

Dette er en omskrevet versjon av den orginale isdn4net1.0 pakken, som ikke er oppdatert på en god stund. Jeg har brukt 1.0 versjonen over lengre tid og synes den passer bra inn i resten av RH systemet mitt, men følte at den trengte en oppgradering til nyeste isdn4linux samt RH, da linuxconf ikke likte versjon 1.0 noe særlig (den er ikke helt fornøyd enda men den klager mindre). I samme slengen omstrukturerte jeg konfigureringsfilene endel.

isdn4net er tilpasset for bruk med syncPPP, og målsettingen er å ha et konfigurerings system som:

Send spørsmål, feilrapporter og kommentarer til Stein Vråle <stein@terminator.net> .

Finesser

Linuxconf ISDN modul gir mulighet for X, WWW og terminalmeny for konfigurering.
isdn - shell meny for å konfigurere og kontrollere systemet.
Støtter de fleste ISDN kort fra Hisax 3.1
Støtter kjerne 2.0.36 (eller større) og kjerne 2.2.x
Støtter enkelt bytte mellom nettverks oppsett (profiler)
Støtter enkel kobling mellom ipppX og profiler.
Integreres i RedHat (muligens andre SysV systemer).
Nettinfo kan settes med linuxconf.
Støtter mange ipppX enheter.
Eksempel oppsett for diverse konfigurasjoner følger med (feks dialin server)

Hurtig installering

Sjekkliste:

Før du begynner må du ha følgende installert:

Når dette er iorden kan du fortsette med

Pakke-installering

Konfigurering

Test

Bruk

Konfigurering

Generelt

isdn4net konfigureringen er samlet i flere filer. Aktuelle filer leses etter hverandre ved behov, slik at de første filene inneholder standard verdier som kan overstyres i de senere filene. Man kan da velge om en verdi skal være med i nesten alle profiler ved å legge den i topp filen, og ikke overstyre senere. Rekkefølgen er som følger:

Filer

Tips

Første forbindelse feiler med autodial

Hvis du får dynamiske IP nummer fra din ISP og bruker autodial, vil den første nett forbindelsen som regel feile. Dette problemet kan løses hvis du har en 2.0.36 kjerne, ved å skrive dette:

echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr

Dette må legges inn slik at det kjøres ved hver oppstart.

Default route forsvinner ved hver oppringing

Hvis du har problemer med at standard ruten forsvinner hver gang du kopler opp selv om den er satt til ippp før du ringte, kan du legge til default ruten på nytt automatisk etter hver oppkopling:

Legg dette inn i /etc/ppp/ip-up:

/sbin/route add default ippp0

Flere kort i en maskin

Hvis kortene er av samme type kan du lage en link profil hvor hver variabel inneholder parameter fra begge kort, adskilt med komma. Du må også gjøre en bitteliten korreksjon i isdn4linux scriptet, der hvor den velger kort.

Lenker

ISDNadmin - Linuxconf modul for konfig og kontroll av en eller flere isdn4net profiler. Med denne kan man bla gi brukere på lokalnettet mulighet til å stenge/åpne linjer, via Linuxconf HTML grensesnitt og privilegium system.

ISDNprofile - Web Database for distribusjon og deling av kort og ISP profiler.